หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รอบรับตรง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2565
รอบรับตรง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-07-20 15:11:37

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบรับตรง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2565

สาขาที่เปิดรับสมัคร

- สาขาวิชาภาษาไทย               รับจำนวน 40 คน

- สาขาวิชาภาษาจีน                รับจำนวน 40 คน

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ            รับจำนวน 10 คน

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น              รับจำนวน 30 คน

- สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ              รับจำนวน 30 คน

- สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมเเละวัฒนธรรม

          แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม            รับจำนวน 40 คน

          แขนงวิชาการจัดทางวัฒนธรรม              รับจำนวน 40 คน

สมัครเรียน :  https://forms.gle/ogWXRuwoaVFwvmuXA

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.hs.ssru.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมโทร : ฝ่ายบริการการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 2160 1286

หรือทางเพจ : https://www.facebook.com/www.hs.ssru.ac.th

Download : ประกาศและกำหนดการการรับสมัคร (รับตรง) ฉบับที่ 1 

                      ประกาศและกำหนดการการรับสมัคร (รับตรง) ฉบับที่ 2