หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-07 18:26:08คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1Portfolio         รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รอบที่ 2 Quota           รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

รอบที่ 3 Admission (ผ่าน TCAS)          รับสมัครวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565

รอบที่ 4 Direct Admission                 รับสมัคร วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th/

www.hs.ssru.ac.th

0 2160 1282 / 0 2160 1286