หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2564
ขอเชิญบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-10 09:11:31ขอเชิญบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2564

ได้ทาง https://forms.gle/Ens7ya4HCaj87ZPG6

ตั้งแต่วันที่ 6 - 21 พฤษภาคม 2564