หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-08 13:32:30

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีแต่ละฝ่าย ฯ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามอบหมายผู้กำกับเเละผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ รวมถึงพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์