หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-19 15:01:08คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

*** ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องตรวจวัดอุณภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส covid-19