หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หัวข้อเรื่อง "พัฒนางานวิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้”
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หัวข้อเรื่อง "พัฒนางานวิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-10 14:09:31

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หัวข้อเรื่อง "พัฒนางานวิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยากรโดย คุณธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์

ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมอบรมได้ทางลิ้งก์ https://2th.link/oRLIR

หรือ Scan Qr Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2160 1280