หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-09 17:16:50

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565             

วันที่ 8 สิงหาคม  2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet