หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะ ตามข้อบังคับข้อ 5 (3)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะ ตามข้อบังคับข้อ 5 (3)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-09 13:15:11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะ  ตามข้อบังคับข้อ  5 (3)  

นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ 

อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา

นางจุฑารัตน์ สมอคร