หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการและขั้นตอน การรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
กำหนดการและขั้นตอน การรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-10 14:00:51

กำหนดการและขั้นตอน การรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission) รูปแบบ Online

รายละเอียดเพิ่มเติม https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/rp3sqf0v.pdf