หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศแจ้งรอบการสอบ HSK ประจำเดือน เมษายน 2564
ประกาศแจ้งรอบการสอบ HSK ประจำเดือน เมษายน 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-19 15:02:00ประกาศแจ้งรอบการสอบ HSK ประจำเดือน เมษายน 2564

ที่นั่งสอบระดับ 1, 3, เเละ 5 ของรอบวันที่ 24 เมษายน 2564 เต็มที่นั่งสอบ

ที่นั่งสอบระดับ 2, 4, และ 6 ของรอบวันที่ 24 เมษายน 2564 รองรับได้ปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08 1008 5868 08 1778 5175

อีเมล : ssrushk@hotmail.com

หรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ http://www.ssruhsk.com/