หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 ระบบโควตา (Quota) และ โครงการทุนเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 ระบบโควตา (Quota) และ โครงการทุนเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-19 16:44:47

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 ระบบโควตา (Quota) และ โครงการทุนเพชรสุนันทา
รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มีนาคม 2565

สาขาที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

สมัครเรียน /รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th/

download ==> รอบที่ 2 ระบบโควตา (Quota).pdf   และ   โครงการทุนเพชรสุนันทา.pdf

www.hs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
0 2160 1282 / 0 2160 1286