หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-11 16:20:58

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง สถานที่ทัศนศึกษา และที่ฝึกงานของนักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เช่น พิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มิวเซียมสยาม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ทั้ง ในย่านเมืองเก่ารัตนโกสินทร์ และใจกลางเมือง

การเรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกงาน ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมหรือหน่วยงานด้านวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "การจัดการทางวัฒนธรรม" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา