หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศักดิ์ อุ่นวรรณธรรม
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศักดิ์ อุ่นวรรณธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-01-12 23:04:27

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศักดิ์ อุ่นวรรณธรรม อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา