หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-01-14 15:50:25

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 โดยจัดผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง