หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมร่วมกิจกรรม KM SHARE&LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมร่วมกิจกรรม KM SHARE&LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-15 17:52:39

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมร่วมกิจกรรม KM SHARE&LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE&LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งจัดผ่านระบบออนไลน์ ( Google Meet) โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่ม KM ทีม FHS TEAM ส่งผลงานเข้าประกวดในองค์ความรู้เรื่อง  Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้รับรางวัล GOOD PRACTICE AWARD มาครอง

ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่กลุ่มความรู้ที่ได้รับรางวัล โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน องค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการใช้งาน PDF สำหรับงานเอกสาร ได้รับรางวัล Participation จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ด้วย