หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หัวข้อเรื่อง "พัฒนางานวิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หัวข้อเรื่อง "พัฒนางานวิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-16 10:07:49

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หัวข้อเรื่อง "พัฒนางานวิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดการอบรมส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หัวข้อเรื่อง "พัฒนางานวิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี คุณธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ ให้เกียรติเป็นวิทยาการในการบรรยาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้สนใจร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google meet