หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-16 11:31:36

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ไปนิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งนักศึกษาได้รับมอบหมายงานที่หลากหลาย ได้เรียนรู้การทำงานในหน่วยงานราชการ และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย