หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา (TCI 2)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา (TCI 2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-16 09:28:22ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาได้รับการการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา (TCI 2)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐฌรีภรณ์ สกุลสัมฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "ผู้หญิงกับสิทธิเสรีภาพทางร่างกายภายใต้ระบบปิตาธิปไตยที่ปรากฏในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ 'คิมจียอง เกิดปี 82'" ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา (TCI 2) บทความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชา การวิจัยทางภาษาไทย โดยมี ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย


สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณะ
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบ 1

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2565

สนใจดูข้อมูลและสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01