หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางเรี่ยม แดงโคนา มารดาของนางสาวพิมชนก แดงโคนา นักตรวจสอบภายใน ฝ่ายคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางเรี่ยม แดงโคนา มารดาของนางสาวพิมชนก แดงโคนา นักตรวจสอบภายใน ฝ่ายคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-06 11:09:24

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางเรี่ยม  แดงโคนา มารดาของนางสาวพิมชนก  แดงโคนา นักตรวจสอบภายใน ฝ่ายคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางเรี่ยม  แดงโคนา มารดาของนางสาวพิมชนก  แดงโคนา นักตรวจสอบภายใน ฝ่ายคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะฯเป็นเจ้าภาพเมื่อคืนวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ วัดดอนรักษ์ หมู่ 10 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร