หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-06 11:10:28

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เพื่อการดำรงชีพ ให้ นางสาวกมลชนก โลกนิยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 5000 บาท โดยนางสาวกมลชนก เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น มีความประพฤติที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้องในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เป็นอย่างดี