หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-28 12:19:10สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

24 เมษายน 2564

  • 10.00 - 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

การบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวและเทคนิคการทำข้อสอบ วัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 และ N4 ผ่าน Youtube Live

27 เมษายน 2564

  • 9.00 – 10.30        จำลองสอบ JLPT ระดับ N4
  • 13.00 – 16.00       จำลองสอบ JLPT ระดับ N3

ลงทะเบียน : https://1th.me/NidBN