หน้าหลัก > ข่าว > > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02 เมษายน 2564 10:43:33นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาววีรธิดา อดุลนวกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย "สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี"  ซึ่งจัดขึ้นโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผลการประกวด นางสาววีรธิดา อดุลนวกิจ  ได้รับรางวัลชมเชยในระดับอุดมศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เงินรางวัล และโล่รางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร ๒