หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-19 09:58:50ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน

นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.มาฉีดให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่และ นักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนธันวาคมนี้ จึงขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนลงชื่อภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/mXSxYxsPS9drkhbx9

หรือแสกน Qr code