หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-23 11:17:21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565

          วันที่ 20 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีคณะกรรมการกองกลางในการสอบสัมภาษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนางจุฑารัตน์ สมอคร หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา ทำหน้าที่อำนวยการและกำกับดูแลการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้