หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-20 10:14:53

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี ณ นครพนม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์