หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว จำนวน 20%
ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว จำนวน 20%

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-05 20:11:43ประกาศ การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพื่อขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว จำนวน 20% และค่าแท็บเล็ต (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)

การลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่านบัญชี Gmail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

เอกสารแนบการลงทะเบียน (ไฟล์ PDF, JPEG, PNG)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 

หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หน้าบัญชีบัญชีธนาคารที่รับการโอนเงิน

บัญชีที่รับโอนเงินต้องเป็นบัญชีชื่อของนักศึกษาเท่านั้น 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาใดก็ได้

หรือธนาคารอื่นๆ ให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

     (ขอให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564)

ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียน : https://forms.gle/h612KjCGiCd3RwuN8 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 4 สิงหาคม 2564 เท่านั้น หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์

กรณีหลักฐานการชำระเงินสูญหาย : ให้นักศึกษาติดต่อกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1029, 0 2160 1031, 0 2160 1114 หรือเพจ Facebook : กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. : รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯอีกครั้ง

กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี  : จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทาง Facebook Fan page คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา