หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-21 13:58:51

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

วันที่ 16 กันยายน 2565 นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ชัั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในรายวิชาการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา เป็นผู้สอน โดยมี นางสาวกานต์มณี ลีลาลัคนา นักศึกษาฝึกงานเป็นผู้นำชมในครั้งนี้ การได้ออกไปศึกษานิทรรศการถาวรที่จัดแสดงในพื้นที่จริง ทำให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นภาพสะท้อนจากทฤษฎีที่ลึกซึ้งขึ้น อันจะสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติและสร้างงานนิทรรศการทางวัฒนธรรมได้ในอนาคต