หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-28 12:14:04คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 admission 1 และ admission 2

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564

สาขาที่เปิดรับสมัคร

- สาขาวิชาภาษาไทย

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

- สาขาวิชาภาษาจีน

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

- สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

- สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมเเละวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)

- สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมเเละวัฒนธรรม (การจัดทางวัฒนธรรม)

ข้อมูลเพิ่มเติม admission 1 , admission 2 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th

สมัครเรียน : https://student.mytcas.com/th

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th