หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-22 09:26:56คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคาร 31