หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-22 11:50:19นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพรรดิ ท่างาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง "ภาพยนตร์ตลก: ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ขันและมุกตลกกับบทบาทของพระสงฆ์" ในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางภาษาไทย โดยมี อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งผลักดันและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาสู่สาธารณะ

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2565

สนใจดูข้อมูลและสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01

ติดตามข่าวสารสาขาฯ https://www.facebook.com/thai.major.ssru/