หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 12:14:29

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก