หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสาร Applied Science ฐาน Scopus และ SJR Q2
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสาร Applied Science ฐาน Scopus และ SJR Q2

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-24 09:28:39
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสาร Applied Science ฐาน Scopus และ SJR Q2

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสาร Applied Science ฐาน Scopus และ SJR Q2 ในหัวข้อวิจัยเรื่อง A Study on Estimating Land Value Distribution for the Talingchan District, Bangkok Using Points-of-Interest Data and Machine Learning Classification อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/11029/htm