หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-26 21:05:33

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

5 เมษายน 2565 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ไพลิน กลิ่น เกษร หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เปรมวดีณ นครพนม และอาจารย์วลี รุ่งรัตน์ธวัชชัย ได้นำนายภูวณ ถิระ เดชาพงศ์ และนางสาวจิดาภา ทิพย์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาญี่ปุ่น เข้าพบรศ. ดร. นิพนธ์ศศิ ธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลาไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย East Asia จังหวัดยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย East Asia ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้ให้โอวาทนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 นางสาวนราภัทร เมืองสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เดินทางไปเป็น นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Kyoto University of Education จังหวัดเกียวโต หลังจากแลกเปลี่ยนออนไลน์มา 6 เดือน