หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้ แบบรองรับตามความต้องการ (On Demand)
โครงการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้ แบบรองรับตามความต้องการ (On Demand)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-26 16:29:01โครงการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้ แบบรองรับตามความต้องการ (On Demand)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้ แบบรองรับตามความต้องการ (On Demand) ให้กับคณาจารย์ของคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมทางไกลผ่านโปรแกรม Google meet ครั้งนี้