หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรม KM กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรม KM กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-26 09:06:42บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรม KM กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม KM กลุ่ม 7 IT กลุ่มย่อย 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน เข้าประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเข้าพบผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของกลุ่มพร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้อง 3121 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา