หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนประเมินค่างาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนประเมินค่างาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-26 22:33:09

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนประเมินค่างาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 8 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนประเมินค่างานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมาวิทยากร ให้คำแนะนำ และตรวจการเขียนค่างาน ให้แก่บุคลากรที่กำลังจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์