หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมตอบแบบสำรวจ online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ร่วมตอบแบบสำรวจ online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02 สิงหาคม 2565 16:16:06

ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกท่าน

ร่วมตอบแบบสำรวจ online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

ลิ้งก์ตอบแบบสำรวจระดับหน่วยงาน https://forms.gle/LxQ5kU8QnzSY41gaA

ลิ้งก์ตอบแบบสำรวจระดับมหาวิทยาลัย https://forms.gle/vSP4sV1X866o2Nim9

หรือ Scan Qr code ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 – 22 สิงหาคม 2565