หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ : การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ : การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 สิงหาคม 2565 22:00:10

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ : การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวปาราณีย์ ทรัพย์เย็น และนางสาวพรทิพย์ เภาพันธ์ยงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ : การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

ในการนี้ทางสาขาวิชาภาษาไทยขอขอบคุณ นายธนบรรณ วรุณธรรม นักวิชาการการศึกษางานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และนางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ์ นักวิชาการพัสดุงานคลังและพัสดุ เป็นผู้ดูแลนักศึกษา การเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ และนำประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป