หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-06 15:39:17

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 (Admission)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565

สมัครเรียน : https://student.mytcas.com/th

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th/isqy04

โทร. 0 2160 1286

ติดตามข่าวสารสาขา : https://www.facebook.com/ssru.be/

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th