หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายหัวข้อ "พูดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวสู่ฝันของอาชีพ"
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายหัวข้อ "พูดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวสู่ฝันของอาชีพ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-01-12 23:11:05

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายหัวข้อ "พูดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวสู่ฝันของอาชีพ"

ขอเชิญฟังบรรยายในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย โดยอาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พูดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวสู่ฝันของอาชีพ" ในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Google Meet ผู้สนใจเข้ารับฟังสามารถลงชื่อผ่านคิวอาร์โค้ดภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียด : โทร. 09 2590 4926 นางสาวศศิวิมล ประกาสิทธิ์