หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้คัดเลือกร่วมโครงการ Online Nihonho Course
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้คัดเลือกร่วมโครงการ Online Nihonho Course

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-10 10:22:49

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้คัดเลือกร่วมโครงการ Online Nihonho Course          

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อาจารย์คชาภัช หลิมเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และอาจารย์ไพลิน กลิ่นเกษร เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจำนวน 8 คนได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ Online Nihonho Course จัดโดย Bunka Institute of Language (สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ร่วมกับคณาจารย์จากทาง Bunka Institute ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom