หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบูรณาการศาสตร์ : กว่าจะเป็นหนังสือเล่ม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการบูรณาการศาสตร์ : กว่าจะเป็นหนังสือเล่ม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-01-10 14:50:08

โครงการบูรณาการศาสตร์ : กว่าจะเป็นหนังสือเล่ม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             วันที่ 6-7 มกราคม 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการศาสตร์ : กว่าจะเป็นหนังสือเล่ม โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชามญชุ์ ชัยดรุณ บรรณาธิการหนังสือเล่ม,นักเขียนอิสระ อดีตรองบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet เพื่อเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา THL3218 บรรณาธิการกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พี่พั้นซ์ ปารมี โปร่งเฉลยลาภ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย รหัส 56 มาเป็นผู้ช่วยวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาความคิด ฝึกทักษะการเขียน เพื่อต่อยอดให้กับนักศึกษาในอนาคตต่อไป