หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ (ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ (ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-23 14:14:05คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม กลุ่มสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  ในโอกาสการได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ (ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา