หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมกับโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมกับโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-22 12:24:58แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมกับโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ปรึกษาฝึกการประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับบุคลากรโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ผ่านระบบ zoom โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ SDM ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คนเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบถึงรูปแบบวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ