หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-14 10:40:55

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "เปลี่ยนแปลงอย่างไร...ให้อยู่รอด" ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา