หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำรุ่นพี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำรุ่นพี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 16:35:11แนะนำรุ่นพี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พี่โอ๋ วีรญา จรัสศิริเลิศ

ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนราชวินิต

เหตุผลที่สนใจด้านวัฒนธรรม

"เพราะวัฒนธรรมนั้นถูกขัดเกลาผ่านกาลเวลายุคสมัย จนตกทอดมาถึงปัจจุบัน และกลายเป็นจุดเชื่อมโยงผู้คนในแต่ละภูมิภาคไว้ด้วย"

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 Portfolio

เริ่มรับสมัคร : 1 ต.ค. 64 - 7 ม.ค. 65

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hs.ssru.ac.th/th/news/view/news003-08-09-2021