หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 กิจกรรม KM กลุ่ม FHS Team
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 กิจกรรม KM กลุ่ม FHS Team

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-16 10:09:03

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 กิจกรรม KM กลุ่ม FHS  Team 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาชิกกลุ่ม KM FHS  Team องค์ความรู้เรื่อง Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเข้าพบ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM เพื่อนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มพร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet