หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 กันยายน 2565 11:32:43

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่

วันที่ 15กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง และอาจารย์ณยศ กุลพานิช คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยากรทางทะเล ประชุมรับฟังความคิดเห็น ชี้แจงผลการศึกษา การจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Accout) ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ โดยมี รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน เป็นหัวหน้า โครงการฯ ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม