หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานสารคดีท่องเที่ยวของนักศึกษา
ผลงานสารคดีท่องเที่ยวของนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-16 09:36:32

ผลงานสารคดีท่องเที่ยวของนักศึกษาในรายวิชา "การเขียนสารคดี" เรียนวิชานี้ได้ใช้ความรู้ทางภาษาและวรรณกรรม ได้ลงพื้นที่สัมผัสกับบรรยากาศ สถานที่ และบุคคลจริงๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนสารคดีหลากหลายเรื่องอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานด้านการเขียนในอนาคต

ชื่อผลงาน : แก๊งคนชิค ๆ พาเช็คอินถิ่นกรุงเทพ

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน :

นางสาวนาขวัญ เหง้าพรหมมินทร์

นายจิรายุส บุญรักษ์

นางสาวกนกพร นิรมาน

รับชมคลิป https://www.facebook.com/thai.major.ssru/videos/287989859901406

สาขาวิชาภาษาไทยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 portfolio

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 7 มกราคม 2565

สนใจคลิก http://admission.ssru.ac.th