หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-28 12:15:29คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธโสธร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา